Ετικέτα -Χρηματοδότηση – «ανάσα» στους Δήμους – ‘Υψους 50 εκατ. ευρώ