Ετικέτα -Φωτεινή Αραμπατζή: Συνδεδεμένες ενισχύσεις 31